Cookies

Lokalizacja

Lokalizacja

Technologie uzdatniania wód przemysłowych

Zajmujemy się doborem, wykonawstwem i serwisem przemysłowych systemów uzdatniania wody i instalacji technologicznych. Specjalizujemy się w automatyzacji procesów uzdatniania wody do celów spożywczych i przemysłowych. Firma ABEX została również rozbudowana o część chemicznego kondycjonowania procesów wodnych w przemyśle. Od końca 2005 roku jesteśmy oficjalnym dystrybutorem jednego z największych koncernów zajmujących się chemią kondycjonującą przemysłowe obiegi wodne - NALCO.

Pierwszym etapem uzdatniania, a raczej przygotowania wody do właściwego procesu uzdatniania jest jej filtracja mechaniczna. Ma ona na celu usunięcie wszelkich zawiesin obecnych w wodzie za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Proces ten służy również ochronie przed uszkodzeniami instalacji wewnętrznych obiektów oraz urządzeń stacji uzdatniania wody.

Filtrację na węglu aktywnym stosuje się do poprawy jakości wody, głównie jej własności organoleptycznych. Filtry wypełnione węglem aktywnym skutecznie usuwają chlor i jego związki a także zanieczyszczenia organiczne. Posiadamy w swojej ofercie węglowe systemy filtracyjne oraz pełną gamę złóż węgla aktywnego.

Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności a także prowadzi do pojawiania się rdzawych osadów na urządzenia sanitarnych. Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne, które zatrzymywane będą na filtrach. Proces odżelaziania i odmanganiania polega na napowietrzaniu wody surowej, korekcie odczynu wody (jeśli zachodzi taka potrzeba) oraz filtracji na odpowiednich rodzajach złóż.

Zbyt wysoka twardość wody powoduje zwiększenie zużycia środków zmiękczających oraz powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczego i znacznie zwiększa zużycie paliwa. Rozwiązaniem jest zmiękczanie wody. Proces zmiękczania jonowymiennego ma na celu usunięcie z wody jonów wapnia i magnezu, i polega na przepuszczeniu wody przez złoża żywic jonowymiennych – w trakcie przepływania wody zachodzi reakcja wymiany jonów wapnia i magnezu na jony sodu. W wyniku użytkowania złoże traci swoje właściwości ze względu na wyczerpanie się pojemności jonowymiennej, dlatego co określony czas jest wymagany proces regeneracji złoża, polegający na wymianie zgromadzonych jonów wapnia i magnezu na jony sodu, zawarte w solance służącej do regeneracji.

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak by spełniała ona określone wymagania zależne od jej przeznaczenia. Stacja dozowania pozwala na precyzyjne podawanie do wody określonej ilości środka chemicznego. Pijedyńcze układy dozujące składają się ze zbiornika reagentu, pompy dozującej, przewodów doprowadzających oraz bardziej lub mniej złożonej automatyki kontrolującej dozowanie.

Celem dezynfekcji wody jest zniszczenie żywych i przetrwalnikowych form organizmów patogennych oraz zapobieganiu ich wtórnemu rozwojowi w sieci wodociągowej. Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizyko-chemicznego, smaku i zapachu. Woda poddawana dezynfekcji powinna być pozbawiona zawiesin i cząstek koloidalnych, które mogą sorbować pewne ilości promieni UV, zmniejszając tym samym efekt dezynfekcji.

Odwrócona osmoza to najnowocześniejsza technologia oczyszczania molekularnego. Są to filtry o niezwykle małej porowatości. Porowatość membrany osmotycznej wynosi 0,005 mikrona jest to wielkość zbliżona do pojedynczej cząsteczki wody H2O. Membrana osmotyczna zatrzymuje 96%-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich oraz niektórych bakterii i wirusów. W ten sposób otrzymujemy wodę demineralizowaną - pozbawioną obcych jonów. Oferujemy kompletnie wyposażone, przemysłowe stacje odwróconej osmozy o wydajności i stopniu demineralizacji wody dobranej dla potrzeb każdego procesu technologicznego wymagającego nawet ultra-czystej wody. Nasze stacje wyposażone są w systemy wstępnej filtracji mechanicznej, na węglu aktywnym, zmiękczania, układu pompowego oraz samej membrany osmotycznej. Oferujemy wielostopniowe systemy odwróconej osmozy dzięki czemu filtracja jest bardzo wydajna ze zmniejszoną ilością wody odprowadzanej do ścieku.

Powrt