Chłodnictwo przemysłowe, wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Specjalizujemy się w budowie i instalacji urządzeń do chłodzenia wszelkiego rodzaju maszyn przemysłowych. Oferta obejmuje między innymi: chillery (wytwornice wody lodowej), agregaty wentylatorowe, systemy freecooling, moduły hydrauliczne (przepompownie), agregaty skraplające. Wykonujemy przemysłowe instalacje systemów chłodniczych. Świadczymy serwis oraz doradztwo techniczne.

Budujemy przepływowe schładzacze cieczy - chillery chłodnicze własnej produkcji. Zakresem opracowania objęte są:

 • Instalacja elektryczna oraz sterowanie automatyczne pracy agregatu.
  • Wizualizacja procesu, archiwizacja danych.
  • Sterownik kontroluje pracę w obiegach czynnika chłodniczego, obiegu glikolowym, obiegu po stronie wodnej, oraz sprawuje nadrzędną kontrolę nad całym układem agregatu.
 • Instalacja hydrauliczna agregatu.
  • Obieg zamknięty woda: Pompa obiegowa wody, Zawory oraz elektrozawory, Zabezpieczenia po stronie wodnej
  • Obieg otwarty woda: Pompa obiegowa wody, Zawory automatyczne, Zabezpieczenia po stronie wodnej, Zbiornik buforowy, Wymiennik płytowy, Przyłącze do podłączenia schładzanej maszyny/urządzenia
 • Instalacja chłodnicza agregatu.
  • Obieg czynnika chłodzącego: Sprężarka, Skraplacz powietrzny, Wentylator skraplacza, Wymiennik płytowy freon-glikol, Zabezpieczenia po stronie czynnika chłodzącego
  • Obieg zamknięty glikol: Zbiornik buforowy glikolu, Pompa obiegowa glikolu, Zabezpieczenia po stronie glikolu, Wymiennik płytowy glikol-woda