Free cooling

Free Cooling to proces wykorzystania w chłodnictwie darmowego chłodu zawartego w powietrzu o niskiej temperaturze. Wykorzystanie naturalnego chłodzenia powietrza może odbywać się w sposób pośredni i bezpośredni. Za pomocą chłodu z powietrza dochładzamy wodę chłodzącą ograniczając zużycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy sprężarek w agregatach ziębniczych.

W przypadku terytorium naszego kraju, gdzie okres występowania temperatur pozwalających na rpracę systemów Free Cooling'u jest dość długi, takie rozwiązanie przynosi oszczędności kształtujące się w okolicach kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie w przypadku agregatów ziębniczych o mocach powyżej 100kW.